Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelservice van Albert Heijn B.V. (verder te noemen: ‘AH Bestelservice’). Door een bestelling te plaatsen op de website spaaractie-reserveren.nl (verder te noemen de ‘Website’) van de AH Bestelservice gaat u akkoord met deze voorwaarden. Albert Heijn B.V. wordt hierna ook wel aangeduid als 'Albert Heijn'. Albert Heijn is gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam.

De AH Bestelservice loopt vanaf maandag 29 november 2021 t/m zondag 20 februari 2022 (verder te noemen de ‘Looptijd’).

De AH Bestelservice heeft als doel om klanten met een volle (digitale) spaarkaart van de actie ‘Spaar voor je allermooiste bestek’ (verder te noemen: de ‘Actie’) de gelegenheid te bieden om na het einde van de Actie alsnog de Royal van Kempen & Begeer artikelen in de door hen gekozen Albert Heijn-winkel te kunnen aanschaffen.

Gedurende de Looptijd kunt u, indien u beschikt over het benodigde aantal volle (digitale) spaarkaarten, de Royal van Kempen & Begeer artikelen uit de Actie bestellen op de Website.

Om te kunnen bestellen dient u een account aan te maken op de Website conform de instructies op de Website.

Voordat u de bestelling maakt, kiest u de Albert Heijn-winkel waarnaar het Royal van Kempen & Begeer artikel zal worden toegezonden.

Na bestelling van het Royal van Kempen & Begeer artikel zal deze in productie worden genomen door de fabrikant. De geproduceerde Royal van Kempen & Begeer artikelen zullen daarna toegezonden worden naar de door u gekozen Albert Heijn-winkel. Dit zal zo snel mogelijk gebeuren.

U kunt de door u voor de bestelling gekozen Albert Heijn-winkel veranderen naar een andere Albert Heijn-winkel tot het moment dat de bestelling in productie is genomen. Daarna is het niet meer mogelijk om de gekozen Albert Heijn-winkel te wijzigen.

Nadat uw bestelling in de winkel is bezorgd, wordt u daarvan per e-mail geïnformeerd. Uw bestelling blijft tot de aangegeven datum voor u beschikbaar in uw Albert Heijn-winkel. Indien deze termijn verlopen is, vervalt de bestelling. Het staat de winkel in dat geval vrij om de Royal van Kempen & Begeer artikelen te retourneren aan de fabrikant.

De bestelde Royal van Kempen & Begeer artikelen kunnen enkel op vertoon van het aantal benodigde (digitale) spaarkaarten met de bijbehorende bijbetaling aangeschaft worden. U dient dus te beschikken over het aantal benodigde (digitale) spaarkaarten, elk met 25 originele ‘AH bestekzegels’. Volle (digitale) spaarkaarten kunnen niet in combinatie met Air Miles worden verzilverd.

Alleen originele en onbeschadigde volle (digitale) spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde ‘AH bestekzegels’ zijn inwisselbaar. Albert Heijn behoudt zich het recht om (digitale) spaarkaarten te weigeren die niet aan de spaarvoorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen.

Bij het maken van een bestelling via de AH Bestelservice bent u niet verplicht tot afname van het product. De koop komt dus pas tot stand op het moment dat u in de winkel de bestelde producten afneemt op vertoon van een volle spaarkaart en de aangegeven bijbetalen. Wij zien uw bestelling dus niet als een (online) aankoop van bepaalde producten. U kunt uw bestelling dus ook annuleren op ieder gewenst moment totdat u het product daadwerkelijk in de winkel heeft gekocht.

Albert Heijn zal u regelmatig op het door u verstrekte e-mailadres informeren over uw bestelling.

Typefouten en wijzigingen op / van de Website worden door Albert Heijn voorbehouden.

Albert Heijn is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de verstrekte Royal van Kempen & Begeer artikelen noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de verstrekte Royal van Kempen & Begeer artikelen.

Heeft u vragen of klachten over de AH Bestelservice? Neem dan contact op met de AH Bestelservice klantenservice via spaaractie-reserveren.nl/klantenservice.

Albert Heijn behoudt zich het recht voor om (de voorwaarden van) de AH Bestelservice eenzijdig te wijzigen, op te schorten, of niet langer aan te bieden. Voor zover u reeds een bestelling hebt geplaatst, zal Albert Heijn deze voorwaarden niet ten nadele van u wijzigen.

Ingeval van overmacht (in de zin van art 6:75 van het Burgerlijk Wetboek) van Albert Heijn, behoudt zij zich het recht voor om de door u geplaatste bestelling te wijzigen of te annuleren. Van overmacht is, onder meer, sprake als levering ernstig vertraagd of bemoeilijkt wordt vanwege, bijvoorbeeld, natuurrampen, overstromingen, oorlogen, leverproblemen bij de (toe)leverancier van Albert Heijn, een tekort aan transportvoertuigen of transportpersoneel, een tekort aan of schaarste van de voor de productie benodigde grondstoffen en maatregelen die van overheidswege worden opgelegd in verband met de huidige COVID-19 pandemie.

Op de AH Bestelservice is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem.

De persoonsgegevens die u opgeeft gebruiken wij alleen ten behoeve van de bestelling van de producten en om daarover contact met u op te nemen. De persoonsgegevens worden verwijderd binnen éen week nadat de bestelservice is afgelopen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. In het privacybeleid staat wat wij met uw persoonsgegevens doen. Zie daarvoor www.ah.nl/privacybeleid